EGZAMIN MATURALNY 2019/2020

EGZAMIN MATURALNY 2019/2020

Egzamin maturalny

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
  2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
  3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
  4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  6. osób, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Informacja dla absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, oraz absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna tutaj.

EGZAMIN MATURALNY – STARA FOMUŁA

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 – 2014/2015.
  2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 – 2013/2014.
  3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018, jest dostępna tutaj.

© 2024 Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej i Zagranicznej | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.