DOSKONALENIE DLA NAUCZYCIELI

KONTAKT: 513141430

SZKOLENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22

                                                                                                                                      TEMAT: Pozytywna dyscyplina w klasie
– co się dzieje w mózgu nastolatka
– jak wprowadzać założenia pozytywnej dyscypliny
– pozytywna przerwa, miejsce do wyciszenia, kącik pozytywnej dyscypliny
– zamiast kar
– jak budować więź z nastolatkiem
CZAS : 3 godzin
ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy samorządowi, inni zainteresowani.
GRUPA: 10 os.
KOSZT SZKOLENIA: 60 zł /osoba

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą pojęcia poczucia własnej wartości i jego wymiarów, będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do wzmacniania poczucia własnej wartości, poznają i przećwiczą konkretne sposoby wzmacniania samooceny podopiecznego.

Termin dostosujemy do wymagań Dyrektora Szkoły

Płatnik (dane do faktury) prosimy przesłać   ireiso.radom@gmail.com  z dopiskiem :  zgłoszenie  płatnik (dane do faktury) 

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia.

KURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/22

TEMAT : Terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka

Moduł 1 | Teoria terapii ręki
Moduł 2 | Terapia ręki – diagnoza i terapia
Moduł 3 | Grafomotoryka
Moduł 4 | Wspieranie rozwoju motorycznego dziecka jako element terapii ręki
Moduł 5 | Terapia ręki. Inspiracje

CZAS : 30 godzin
ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy samorządowi, inni zainteresowani.
GRUPA: 6-10 os.
KOSZT SZKOLENIA: 300 ZŁ /osoba

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • anatomii ręki
  • napięcia mięśniowego i jego wpływu na rozwój motoryki małej i dużej
  • zaburzeń motoryki małej u dzieci
  • metod pracy z dzieckiem z trudnościami w rozwoju motorycznym
  • ćwiczeń i strategii wspierających rozwój motoryczny

Termin dostosujemy do wymagań Dyrektora Szkoły

Płatnik (dane do faktury) prosimy przesłać   college.nauka@gmail.com  z dopiskiem :  zgłoszenie  płatnik (dane do faktury) 

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia.

 

© 2024 Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej i Zagranicznej | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.